Onze locatie Adres & Contact
Vragen? Bericht support. 06-24115440
Gratis Intake
Fitness Protocollen RPTC Fitness Barendrecht
Terug naar overzicht

Fitness Protocollen RPTC Fitness Barendrecht

Coach Gino Goossens
13 mei 2020 - Auteur: Coach Gino Goossens Categorieën: Blog en Nieuws.
PROTOCOLLEN RPTC FITNESS
VERSIE 2.0 – 13 MEI 2020

Inhoud

 1. Introductie
 2. RPTC Fitness
 3. Coaches
 4. Deelnemers 13 tot en met 17 jaar
 5. Deelnemers vanaf 18 jaar
 6. Leveranciers

Introductie

Sinds zondag 15 maart 2020 zijn de deuren van RPTC Fitness gesloten geweest in verband met de maatregelen van de Nederlandse overheid omtrent het COVID-19 virus. Op dinsdag 21 april 2020 werd er in een persconferentie van premier Mark Rutte bekend gemaakt dat sportactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar weer hervat mogen worden in de buitenlucht vanaf woensdag 29 april 2020. Op woensdag 6 mei 2020 werd er in een persconferentie van premier Mark Rutte bekend gemaakt dat sportactiviteiten voor volwassenen (18+) weer hervat mogen worden in de buitenlucht vanaf maandag 11 mei 2020.

Om onze buiten lessen op te starten op een veilige manier voor zowel de Coaches als de deelnemers zijn deze protocollen opgesteld. Het is de verantwoordelijkheid van RPTC Fitness, de begeleiders, de ouder(s) en/of voogd(en) van de kinderen en de leden om zich hieraan te houden. De protocollen zijn geschreven aan de hand van de beschikbare informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en van de gemeente Barendrecht. Bij nieuwe informatie of maatregelen wordt dit document aangevuld en opnieuw verspreid onder alle betrokken partijen.

RPTC Fitness Barendrecht

 1. Alle CrossFit lessen voor de teens en volwassenen worden tot nader order buiten georganiseerd. CrossFit Street Parking binnen komen per woensdag 13 mei te vervallen en zal worden vervangen door Street Parking buiten, met coaching;
 2. Voor coaches en deelnemers die op de fiets komen zijn er zones waar zij hun fiets kunnen plaatsen waarbij de anderhalve meter afstand wordt gewaarborgd. (zie foto 3).
 3. De looproute tussen de locaties van waar de lessen worden verzorgd, zal duidelijk worden aangegeven om de anderhalve meter afstand te waarborgen. Dit zal doormiddel van gekleurde pionnen op de grond worden gedaan.
 4. De locatie voor de CrossFit Street Parking buitenlessen is op ons eigen parkeerterrein gelegen aan Bijdorp-West 29 in Barendrecht.
 1. Dit gebied is afgezet met dranghekken voor de veiligheid van de coaches en deelnemers van een CrossFit Street Parking les.
 2. Bezoekers die met de auto komen kunnen nog steeds parkeren op nabij gelegen openbare parkeerplekken aan de kant van de weg of in de parkeervakken aan de zijkant van het pand.
 3. Het gebied zorgt niet voor hinder aan andere gebruikers van het pand aan Bijdorp-West 29 in Barendrecht.
 4. Het gebied is groot genoeg en zodanig afgezet dat Coaches en deelnemers tenminste anderhalve meter afstand kunnen houden en 10m2 per persoon aan trainingsoppervlakte hebben. Dit is om ook al te wennen aan de eventuele 10m2 regel bij lessen binnen, zoals voorgesteld door o.a. NLActief. De nieuwe realiteit zo lijkt het.
 5. Tussen 06:00 – 09:00 en 13:00 – 16:00 zijn er geen buitenlessen i.v.m. het aantal verkeersbewegingen op het industrieterrein, om zo de veiligheid van onze leden te kunnen waarborgen.

Voorzorgsmaatregelen worden getroffen om de locatie, de gebruikte attributen en contactoppervlakten schoon te houden.

 1. Iedereen dient zich voorafgaande aan de les in te schrijven via SportBit.
 2. Er is plaats voor maximaal 5 personen per les.
 3. Was je handen tenminste twintig seconden voordat je naar ons toe komt en als je weer thuis aankomt. Het is aan te raden om zelf desinfectie hand gel mee te nemen.
 4. Lessen zullen maximaal 40 minuten duren, om zo voldoende tijd tussen de lessen voor Coaches om alle gebruikte attributen en contactoppervlakte schoon te maken.
 5. Er zijn voldoende schoonmaak- en desinfecteermiddelen voor Coaches om deze werkzaamheden te verrichten.
 6. Er zijn voldoende veiligheidsmiddelen (zoals bijvoorbeeld handschoenen) voor de instructeurs.
 7. Het delen van gebruikte attributen tijdens de lessen is niet toegestaan.
 8. Het aanraken van Coaches en andere deelnemers is niet toegestaan.
 1. Het gebruik van attributen wordt geminimaliseerd tot één tot twee attributen per deelnemer.
 2. Kleedkamers, douches, toiletten en de loungeruimte zijn gesloten.
 3. Het is niet toegestaan om te blijven kijken of te wachten bij de locatie. Wacht in of bij de auto.
 4. Gevonden voorwerpen zoals handdoeken en drinkflessen dienen na het vinden te worden weggegooid.
 5. Bij elke les is altijd tenminste één instructeur aanwezig om naast het verzorgen van de les zorg te dragen voor het hanteren van de protocollen in dit document.
 6. Deze protocollen worden gedeeld via SportBit, op de fysieke locatie en de website van www.rptcfitness.nl terug te vinden.
 7. Indien deze protocollen worden aangevuld, dient dit te worden gecommuniceerd met alle betrokkenen. Dit zal gebeuren via onze website en SportBit. Ieder lid wordt geacht de protocollen- en de voorwaarden te hebben gelezen.

Coaches

 1. Alle werkzaamheden die niets te maken hebben met het verzorgen van lessen dienen vanuit huis te worden gedaan.
 2. Hou anderhalve meter afstand met de deelnemers.
  1. Bij de teens (vanaf 13 jaar) en volwassenen (18+) is het ook van belang om als coach te zorgen dat zij anderhalve meter van elkaar houden.
 3. Geen fysiek contact met anderen te allen tijde.
 4. Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 5. Beperk het aanraken van je gezicht zoveel mogelijk.
 6. Was je handen vaak en goed.
  1. Volg de instructies die aanwezig zijn op de locatie.
  2. Doe dit zodra je op de locatie aankomt.
  3. Doe dit voor en na elke les.
  4. Doe dit voor en na eten of drinken.
  5. Doe dit na elk toiletbezoek.
  6. Doe dit na het schoonmaken van gebruikte attributen of contactoppervlakten.
 7. Draag bescherming wanneer mogelijk en toepasbaar (bijvoorbeeld handschoenen).
 8. Deel geen attributen met andere Coaches of deelnemers.
 9. Desinfecteer alles wat je hebt gebruikt na het volbrengen van een les, taak of andere verplichting.
 10. Als je één van de volgende symptomen hebt blijf je thuis en laat je dit weten aan je manager: overmatig niezen, hoesten, (neus)verkoudheid, keelpijn of koorts.
 11. Als iemand in jouw huishouden één van de volgende symptomen heeft blijf je thuis en laat je dit weten aan de Head Coaches: overmatig niezen, hoesten, (neus)verkoudheid, keelpijn of koorts.
 12. Stuur deelnemers naar huis als zij één van de volgende symptomen hebben en neem contact op met ouder(s) en/of voogd(en): overmatig niezen, hoesten, (neus)verkoudheid, keelpijn of koorts.
 13. De contactgegevens van ouder(s) en/of voogd(en) zijn up to date.
 14. Vermijd het gebruik van het openbaar vervoer wanneer mogelijk.
 15. Kom alleen of met mensen uit je huishouden.

Deelnemers 13 tot en met 17 jaar

 1. Volg altijd de instructies van onze Coaches op.
 2. Houdt anderhalve meter afstand van de Coaches en de andere deelnemers.
 3. Ga voordat je naar onze locatie komt naar het toilet.
 4. Ga omgekleed naar de locatie met alleen een eigen drinkbeker en handdoek.
 5. Was je handen tenminste twintig seconden voordat je naar ons toe komt en als je weer thuis aankomt.
 6. Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar de locatie en ga direct na de les weer weg.
 7. Raak anderen niet aan.
 8. Deel je trainingsattributen niet met andere deelnemers.
 9. Maak de gebruikte materialen schoon met de desinfectie spray en poetsrollen die bij iedere locatie staat.
 10. Deel je drinkbeker en handdoek niet met iemand anders.
 11. Als je één van de volgende symptomen hebt blijf je thuis en laat je dit weten aan de instructeurs: overmatig niezen, hoesten, (neus)verkoudheid, keelpijn of koorts.
 12. Als iemand in jouw huishouden één van de volgende symptomen heeft blijf je thuis en laat je dit weten aan de instructeurs: overmatig niezen, hoesten, (neus)verkoudheid, keelpijn of koorts.
 13. Vermijd het gebruik van het openbaar vervoer wanneer mogelijk.
 14. Kom alleen of met mensen uit je huishouden.

Deelnemers 18+

 1. Volg altijd de instructies van onze Coaches op.
 2. Hou anderhalve meter afstand met de Coaches en de andere deelnemers.
 3. Ga voordat je naar onze locatie komt naar het toilet.
 4. Ga omgekleed naar de locatie met alleen een eigen drinkbeker en handdoek.
 5. Was je handen tenminste twintig seconden voordat je naar ons toe komt en als je weer thuis aankomt.
 6. Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar de locatie en ga direct na de les weer weg.
 7. Bij de aangegeven “wachtruimte” in de buurt van het trainingsgebied word je opgewacht en meegenomen door een instructeur voor het beginnen van de les (zie foto 1).
 8. Bij de aangegeven “uitgang” verlaat je het trainingsgebied zodra de les is afgelopen en verlaat je de locatie direct (zie foto 2).
 9. Raak anderen niet aan.
 10. Deel je trainingsattributen niet met andere deelnemers.
 11. Deel je drinkbeker en handdoek niet met iemand anders.
 12. Als je één van de volgende symptomen hebt blijf je thuis en laat je dit weten aan de instructeurs: overmatig niezen, hoesten, (neus)verkoudheid, keelpijn of koorts.
 13. Als iemand in jouw huishouden één van de volgende symptomen heeft blijf je thuis en laat je dit weten aan de instructeurs: overmatig niezen, hoesten, (neus)verkoudheid, keelpijn of koorts.
 14. Vermijd het gebruik van het openbaar vervoer wanneer mogelijk.
 15. Kom alleen of met mensen uit je huishouden.

Leveranciers

 1. Volg de instructies van ons personeel op.
 2. Hou anderhalve meter afstand met iedereen.
 3. Plaats af te leveren goederen buiten de locatie wanneer mogelijk.
 4. Laat ons personeel weten dat er een levering plaats vindt.
 5. Laat tenminste vijftien minuten van tevoren aan ons personeel weten dat je onderweg bent.
 6. Draag bescherming wanneer mogelijk en toepasbaar (bijvoorbeeld handschoenen).
 7. Blijf zo kort mogelijk op de locatie.
 8. Voorkom het aanraken van oppervlaktes wanneer mogelijk.

Foto’s te verduidelijking

Foto 1: Wachtruimte (nieuwe) groep

Foto 2: Looproute uitgang

Foto 3: Parkeren fietsen

Terug naar overzicht